Show simple item record

dc.contributor.authorJakobsen, Erik W.
dc.contributor.authorVikesland, Martin
dc.contributor.authorHolst, Lars Kristen
dc.date.accessioned2008-09-01T11:57:02Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.issn0803-2610
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/94065
dc.description.abstractSkog- og trenæringen er en av de største næringene i Norge. Næringen hadde i 1999 høyere verdiskaping enn sjømatnæringen (fiskeri, akvakultur og leverandørindustri), og trekker på store innenlandske ressurser. 125.000 skogeiendommer forsyner både tremekanisk industri og treforedling-industri med råstoff, og inkludert videreforedlingsbedrifter sysselsetter industrien over 20.000 personer. I tillegg er det en rekke handelsbedrifter som selger næringens produkter til konsumenter og byggeindustri. Totalt omsatte skog- og trenæringens bedrifter for over 60 mrd kroner i 1999, og netto verdiskaping var ca. 12 mrd. Rapporten er delt inn i fire hoveddeler. Kapittel 1-3 tar for seg teori om næringsklynger, og forklarer studiens metode. Kapittel 4-5 gir en kort oversikt over den norske skog- og trenæringen og presenterer en omfattende gjennomgang av næringens utvikling og performance i perioden 1988-1999. Kapittel 6-9 tar for seg klyngeanalysen av skog- og trenæringen, og i kapittel 10 presenteres konklusjoner og anbefalinger til bedrifter, organisasjoner og myndigheter.en
dc.format.extent1476873 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.relation.ispartofseriesResearch Reporten
dc.relation.ispartofseries06/2001en
dc.titleEn verdiskapende skog- og trenæringen
dc.typeResearch reporten


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Research Reports [132]
    This collection contains BI's Research Report Series from 2001.

Show simple item record