• En kunnskapsbasert sjømatnæring 

      Asche, Frank; Tveterås, Ragnar (Forskningsrapport;8/2011, Research report, 2011)
      Denne rapporten er en del av prosjektet “Et kunnskapsbasert Norge” og er skrevet også for lesere som ikke er fortrolige med sjømatnæringen. Sjømatnæringen er spesiell i den forstand at det er en av de få næringene hvor ...