• En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) 

      Espelien, Anne; Theie, Marcus Gjems; Bygballe, Lena E. (Forskningsrapport;1/2015, Research report, 2015)
      Sammendrag/Abstract Denne forskningsrapporten presenterer resultater fra en oppdatering av et pågående forsknings­prosjekt ved Senter for byggenæringen ved Handelshøyskolen BI om verdiskaping i den norske bygg-, anlegg- ...