• Statlige selskaper med sektorpolitiske mål: En evaluering av statlig styring 

      Rattsø, Jørn; Sørensen, Rune Jørgen (Forskningsrapport;14/2011, Research report, 2011)
      I rapporten analyseres styring og styringsrelasjoner overfor statlige selskaper og forvaltningsorganer med eget styre. Virksomhetene omfatter forretningsorienterte selskaper som selger produkter på markeder med sterk ...