• Integrated Project Delivery (IPD): En litteraturstudie 

      Bygballe, Lena E.; Klovning, Frida; Paulsen, Linda (Forskningsrapport;1/2019, Research report, 2019)
      Denne forskningsrapporten presenterer resultater fra en litteraturstudie på Integrated Project Delivery (IPD), ved Handelshøyskolen BIs Senter for byggenæringen. Studien er basert på en identifisering og analyse av ...