• Informasjon over Nordsjøen : telekommunikasjoner på norsk sokkel 

      Paulsen, Gard (Forskningsrapport;3/2005, Research report, 2005)
      Denne rapporten gir en fremstilling av hvordan oljeindustriens behov for informasjonstjenester og telekommunikasjonsteknologi har blitt løst fra 1970 og fram til i dag. Rapporten viser videre hvilken rolle oljeselskapene ...