• En kunnskapsbasert varehandel 

      Nygaard, Arne; Utgård, Jakob (Forskningsrapport;6/2011, Research report, 2011)
      Denne utredningen er initiert i forbindelse med det store nasjonale forskningsprosjektet "Et Kunnskapsbasert Norge" ved Handelshøyskolen BI. Prosjektet er inspirert av Porters (2008) klyngeperspektiv som arenaer for ...