• Logistikk-kostnader i et langsiktig perspektiv 

      Bjørnland, Dag; Lægreid, Lasse (Forskningsrapport, Research report, 2001)
      Rapporten har det ærgjerrige siktemålet å gi en tallmessig oversikt over logistikk-kostnadenes nivå og utvikling i hele etterkrigstiden. Konkret har vi beregnet kostnadene for hvert år i femtiårsperioden 1947-1997 både i ...