• Undersøkelse om lokale lønnstillegg i barnehage og skole 

      Kuvaas, Bård; Birkeland, Ide Katrine (Forskningsrapport;2/2018, Research Report, 2018)
      Hovedformålet med lærerundersøkelsen var å undersøke om det er noen sammenheng på størrelsen på de lokale lønnstilleggene, rettferdighetsopplevelser, direkte incentiveffekt, indre motivasjon, affektiv organisasjonsforpliktelse ...