• Relasjonskontrakter i offentlige anskaffelser på e-helsefeltet. 

      Sande, Jon Bingen; Abrahamsen, Morten H.; Wathne, Kenneth H.; Jensen, Henrik; Ghosh, Mrinal (Research Reports;01/2022, Research report, 2022)
      Denne rapporten sammenfatter store deler av forskningen på offentlige anskaffelser og relasjonskontrakter som har blitt gjort ved C3 Senter for fremtidig helse. Rapporten beskriver grunnleggende egenskaper og utfordringer ...