• En verdiskapende skog- og trenæring 

      Jakobsen, Erik W.; Vikesland, Martin; Holst, Lars Kristen (Research Report, Research report, 2001)
      Skog- og trenæringen er en av de største næringene i Norge. Næringen hadde i 1999 høyere verdiskaping enn sjømatnæringen (fiskeri, akvakultur og leverandørindustri), og trekker på store innenlandske ressurser. 125.000 ...