• Integrasjon og samarbeid på pelagiske eksportmarkeder 

      Abrahamsen, Morten H.; Håkansson, Håkan (Forskningsrapport;1/2014, Research report, 2013)
      Denne forskningsrapporten er sluttrapport for prosjektet “Økt integrasjon og samarbeid mot eksisterende og nye målmarkeder for pelagisk industri”, gjennomført av BI på oppdrag for Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond ...