• Hvordan få til sirkulær massehåndtering for bygg- og anleggsprosjekter i Oslo-området? 

      Bygballe, Lena Elisabeth; Flygansvær, Bente Merete; Harrison, Debbie; Soldal, Olav B. (Forskningsrapport, BI;, Research report, 2021)
      Dette forprosjektet har hatt som formål å identifisere interessante aspekter og problemstillinger knyttet til spørsmålet: Hvordan kan man få til sirkulær massehåndtering til og fra bygg- og anleggsprosjekter i Oslo-området? ...