• Risikoens former: en analysestrategisk tilnærming til studiet av matsikkerhet 

   Bakken, Tore (Research Report, Research report, 2002)
   Rapporten gir en samlet oversikt over ulike analysestrategiske tilnærminger til studiet av risiko i forbindelse med mat. Det opereres med såkalte ”distinksjoner” for å illustrere hvordan ulike sentrale bidragsytere til ...
  • Sikkerhet i risikosamfunnet? 

   Bakken, Tore (Research Report, Research report, 2003)
   Rapportens utgangspunkt er noen av de problemer matvaresektoren står ovenfor når det gjelder sikker mat til forbrukerne. I Norge er det besluttet opprettet et Mattilsyn som har som formål å se de ulike delene av ...
  • Tillit og mistillit i offentlig risikokommunikasjon : BSE-konflikten og matvaresektoren 

   Bakken, Tore (Research Report, Research report, 2003)
   Hovedsiktemål med rapporten er å vise hvordan økt offentlig oppmerksomhet omkring risiko-kommunikasjon ikke først og fremst fører til sikker viten, men at kommunikasjonen om ikke-viten forsterkes. Konflikten rundt BSE har ...