• Autorisert regnskapsfører – rolle og ansvar 

   Birkeland, Kari (Chapter, 2020)
   Regnskapsførerbransjen har siden regnskapsførerloven trådte i kraft i 1993, vokst betydelig. Når det stilles krav til autorisasjon, forventes det at tjenestene som leveres, er av høy faglig kvalitet, og med det følger et ...
  • Godkjenning av revisor 

   Birkeland, Kari (Chapter, 2020)