• Investeringsanalyse av Johan Sverdrup-feltet 

      Evjen, Steffen (Bachelor thesis, 2012-10-18)
      Denne utredningen har som formål å finne verdien av det nylig oppdagede oljefeltet Johan Sverdrup for aksjonærene i Det norske oljeselskap ASA. Samtidig har jeg også sett på hvordan markedet vurderer de fremtidige verdiene ...