• Bør Riksrevisjonen fortsatt være Stortingets revisor? 

      Espeli, Harald (Peer reviewed; Journal article, 2022)
      Høsten 2021 dokumenterte Aftenposten at Riksrevisjonen i 2017 hadde stanset sin igangsatte etterlevelsesrevisjon av sikkerhetsarbeidet på Stortinget på grunn av motstand fra Stortingets presidentskap og direktør. Saken ...