• Arbeidsledighetstrygdens påvirkning på arbeidstilbud 

      Undheim, Ann-Kristin (Bachelor thesis, 2017)
      Oppgaven tar sikte på å undersøke hvordan ledighetstrygd påvirker arbeidstilbudet i de skandinaviske landene, med bakgrunn i økonomisk teori. Mikroøkonomisk teori hevder at kostnaden forbundet med å være arbeidsledig ...