• Sårbarheter ved nordmenns digitale atferd 

      Udjus, Lauritz Nathaniel Myking (Bachelor thesis, 2022)
      Denne bacheloroppgaven er skrevet som en rapport om sårbarheter i nordmenns digitale atferd, sett mot påvirkningsforsøk ved stortingsvalg. Den tok for seg temaene tillit og motstandsdyktighet med mer.