• Hvordan kan banker tilpasse seg åpenhetsloven? 

      Udjus, Asbjørn; Hangaas, Alexander Bakke (Master thesis, 2022)
      I denne oppgaven viser vi hvordan styret i en norsk bank kan tilpasse seg reglene i åpenhetsloven, som trer i kraft 1. juli i år. Loven pålegger større virksomheter å utføre aktsomhetsvurderinger etter OECDs retningslinjer ...