• Indre motivasjon på hjemmekontor under en Pandemi 

      Engebretsen, Trude; Kristoffersen, Jørn Ove; Sagstad, Tine Amalie Blom (Master thesis, 2021)
      Tall fra delrapporten “Hjemmekontor: Utbredelse og sentrale kjennetegn våren 2021” til hovedprosjektet “Kartlegging av omfang, utviklingstrekk og konsekvenser av bruk av hjemmekontor og annet fjernarbeid” som er utarbeidet ...