• Essays on Market Microstructure 

   Saakvitne, Jo Albertsen (Series of Dissertation;2/2019, Doctoral thesis, 2019)
   This dissertation consists of four paper: “Fixing the fix? Assessing the Effectiveness of the 4PM Fix Benchmark”, “Trading strategies and information flow around price benchmarks”, “A note on optimal trade times for financial ...
  • Hva skjer med det nordiske kraftderivatmarkedet om aktørene ikke får stille sikkerhet gjennom bankgarantier? 

   Saakvitne, Jo Albertsen; Bjønnes, Geir Høidal (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Dereguleringen av det nordiske kraftmarkedet på midten av 1990-tallet er internasjonalt anerkjent som en suksesshistorie, og har bidratt til aktive spot- og derivatmarkeder. Markedene sørger for effektiv og transparent ...