• Anvendt økonomi for ledere - Bedrift og Marked 

      Padøy, Anders (Master thesis, 2023)
      Vi kommer i denne oppgaven til å se på årsaker til prisendringer ved hjelp av markedsmodellen for tilbud og etterspørsel. Videre vil vi ved hjelp av samme modell drøfte hvordan prisen på strøm har utviklet seg mellom 2020 ...