• Veien mot suksess 

      Bergli, Hanne Kristin; Neerland, Michael; Løseth, Lise Marie Strand (Bachelor thesis, 2012-10-18)
      Denne oppgaven tar for seg temaet kritiske suksessfaktorer i prosjekter. Vi har sett nærmere på hvilke faktorer som bidrar til suksess for arrangementsprosjekter og har tatt for oss arrangementet NLD som arrangeres i regi ...