• Avgiftsrettslige utfordringer knyttet til nye kontorløsninger 

      Narum, Karoline; Nielsen, Maria Dalen (Master thesis, 2019)
      Oppgavens formål er å redegjøre for avgiftsrettslige utfordringer knyttet til nye kontorløsninger. Dette gjør vi for å skape en bedre forståelse av regelverket og problemstillinger som møter co-workingaktører. På bakgrunn ...