• Verdivurdering av Norwegian Air Shuttle ASA 

      Narci, Hakan (Bachelor thesis, 2010-10-19)
      Denne utredningen er skrevet med det formål å gjøre en verdivurdering av Norwegian Air Shuttle ASA. Del 1 inneholder en presentasjon av selskapet, herunder dets, økonomiske utvikling, samt forretningsområder. I del 2 ...