• Trondheimsveien 175-177 

      Frodahl, Emilie; Nagy, Thea Sophie Bakker; Hansen, Linn Gaustadnes (Bachelor thesis, 2017)
      I denne oppgaven har vi fulgt prosjektet «Trondheimsveien 175-177» som foregår innenfor Eiendomsavdelingen i Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo (SKBO). Prosjektet er et rehabiliteringsprosjekt av en bygård, etablert for ...