• Omdømme og Hennes & Mauritz 

      Jacobsen, Vilde Marie; Seime, Anna Viktoria (Bachelor thesis, 2018)
      Denne bacheloroppgaven har som formål å avdekke hvilken effekt slike kriser har på kleskjeden Hennes & Mauritz sitt omdømme. Ut i fra dette kom vi frem til problemstillingen ”Hvordan har krisene som Hennes & Mauritz har ...