• Verdivurdering av Rundtom Møbelfabrikk AS 

      Dalseth, Trond Martin; Fosse, Espen Byberg; Sisic, Nedzad (Bachelor thesis, 2013-12-18)
      I denne oppgaven har vi i gruppa anvendt modeller for å verdsette egenkapitalen til Rundtom Møbelfabrikk AS. Vi begynte prosessen med å analysere bedriften internt og eksternt. For internanalysen utførte vi en ressursanalyse ...