• Verdsettelse av XXL ASA 

      Bergeland, Øyvind; Bernhardsen, Fredrik; Dalan, Torkel Østlyngen (Bachelor thesis, 2020)
      I denne oppgaven er det blitt gjennomført en verdivurdering av XXL ASA (heretter kalt XXL i oppgaven). Vår problemstilling har vært å vurdere den fundamentale verdien til selskapet, og gi vår anbefaling om en fiktiv ...