• Elektroniske offentlige tjenester: En studie av folks holdninger til og erfaringer med teknologi 

   Andreassen, Tor W.; Olsen, Line Lervik; Calabretta, Giulia (Journal article, 2010)
   Kan økt bruk av selvbetjeningsteknologi være en løsning som reduserer offentlige utgifter, øker brukertilfredsheten og fristiller varme hender? Det høres kanskje for godt ut til å være sant, men svaret er ja. I ...
  • Trend spotting: nøkkelen til innovasjonssuksess 

   Andreassen, Tor W.; Calabretta, Giulia; Olsen, Line Lervik (Journal article, 2012)
   Det er problematisk når ledere ser på innovasjon som viktig for å kunne vokse, men bedriftene ikke lykkes med å overbevise kundene om å adoptere innovasjonene. Kundene ønsker nye produkter og tjenester, men finner at det ...