Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGaasland, Ivar
dc.date.accessioned2024-03-19T14:38:38Z
dc.date.available2024-03-19T14:38:38Z
dc.date.created2023-09-25T08:37:44Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.citationInternasjonal Politikk. 2023, 81 (3), 295-323.en_US
dc.identifier.issn0020-577X
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3123193
dc.description.abstractSiden 1970-tallet har det vært en rivende utvikling innenfor handelsteori, motivert av empiriske observasjoner som ikke har passet med den klassiske teorien om komparative fortrinn. Ved komparative fortrinn drives handelen av forskjeller mellom land, og det utveksles varer som tilhører ulike næringer. Hva forklarer da den stadig økende handelen med liknende varer (som ølmerker) mellom liknende land (som Sverige og Danmark)? Og hvorfor domineres handelen av relativt få bedrifter, mens de fleste holder seg i hjemmemarkedet? Artikkelen ser nærmere på nyere handelsteori som kan bidra til å forklare slike observasjoner. Handel gjør det lettere å utnytte stordriftsfordeler i produksjon av differensierte varer innenfor en næring. Teorien viser at dette skaper gevinster ved handel som er uavhengig av komparative fortrinn. Et banebrytende trekk ved nyere teori er at produksjon og handel modelleres på bedriftsnivå. Ved å bringe inn forskjeller i produktivitet mellom bedrifter, skapes en ramme for å studere karakteristika ved bedrifter som opererer i internasjonale markeder. Tilgang til handelsdata på transaksjonsnivå – mellom kjøper og selger – har i tillegg åpnet et nytt univers for empiriske studier. I artikkelen gjennomgås og forklares noen viktige bidrag innenfor nyere handelsteori. Trekk ved norsk næringsstruktur drøftes avslutningsvis i lys av nyere handelsteori.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherCappelen Dammen_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleA Journey from Classical to Modern Trade Theoryen_US
dc.title.alternativeA Journey from Classical to Modern Trade Theoryen_US
dc.title.alternativeEn reise fra klassisk til nyere handelsteorien_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber295-323en_US
dc.source.volume81en_US
dc.source.journalInternasjonal Politikken_US
dc.source.issue3en_US
dc.identifier.doi10.23865/intpol.v81.5801
dc.identifier.cristin2178385
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal