Show simple item record

dc.contributor.authorHunting, Martin Henrik
dc.contributor.authorHjort, Ingrid
dc.contributor.authorGjefsen, Hege Marie
dc.date.accessioned2024-03-19T13:27:39Z
dc.date.available2024-03-19T13:27:39Z
dc.date.created2023-12-12T15:31:58Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.citationTidsskrift for samfunnsforskning. 2023, 64 (4), 303-319.
dc.identifier.issn0040-716X
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3123146
dc.description.abstractGjestearbeidere i Norge er en gruppe vi har lite kunnskap om, til tross for at de i perioder av et normalår utgjør nesten 4 % av alle sysselsatte. Under pandemien har denne gruppen vært gjenstand for kraftige smitteverntiltak, men det har manglet kunnskap om hvorvidt smitteforekomsten var høyere enn blant norskfødte. I denne analysen kartlegger vi om sannsynligheten for påvist smitte med covid-19 blant gjestearbeidere var høyere enn i en tilsvarende sammenligningsgruppe i den norske populasjonen. En gjestearbeider er en ikke-bosatt arbeidsinnvandrer med et midlertidig identitetsnummer og et nylig oppstartet arbeidsforhold. Mangel på kunnskap, rapporter om høy smitteforekomst blant innvandrere generelt og vanskelig tilgjengelige data kan ha bidratt til en forventing om at ikke-bosatte arbeidsinnvandrere var en gruppe med særskilt høy smittesannsynlighet. I analysen sammenligner vi registrert smitte blant bosatte og ikke-bosatte med nylig oppstartet arbeidsforhold i Aa-registeret fra 1. april 2020 til 1. oktober 2021, inkludert kontroller for kjønn, alder, yrke og lokalt smittetrykk. Vi finner lavere påvist insidens av covid-19 blant gjestearbeidere enn i sammenligningsgruppen, og ingen forskjell i testpositivitet.
dc.description.abstractCOVID-19 among guestworkers in Norway
dc.language.isomis
dc.titleCovid-19 blant gjestearbeidere i Norge
dc.title.alternativeCovid-19 blant gjestearbeidere i Norge
dc.title.alternativeCOVID-19 among guestworkers in Norway
dc.typePeer reviewed
dc.typeJournal article
dc.description.versionpublishedVersion
dc.source.pagenumber303-319
dc.source.volume64
dc.source.journalTidsskrift for samfunnsforskning
dc.source.issue4
dc.identifier.doi10.18261/tfs.64.4.1
dc.identifier.cristin2212518
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record