Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorEspeli, Harald
dc.date.accessioned2024-01-19T14:38:05Z
dc.date.available2024-01-19T14:38:05Z
dc.date.created2021-12-16T15:07:15Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationSkatterett. 2021, 40 (1), 41-69.en_US
dc.identifier.issn0333-2810
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3112883
dc.description.abstractArtikkelen dreier seg om hvordan aksjeselskapenes inntekt og formue ble beskattet frem til aksjeloven av 1910, herunder debatten om utformingen av relevante lovbestemmelser og hvordan domstolene stilte seg til ligningsmyndighetenes oftest skjønnsmessige fortolkninger. Aksjeselskapet ble tidlig, iallfall fra byskatteloven av 1851, et skattesubjekt i kraft av å være en juridisk person. To forhold skapte etter hvert betydelig strid. For det første, skulle beskatningen skje utelukkende av aksjeselskapet, eller også av aksjonærene, og ut fra hvilke prinsipper? Dette dreide seg blant annet om aksjekapitalen skulle betraktes som et lån fra aksjonærene eller som aksjeselskapets egenkapital. For det andre: Skulle skipsaksjeselskap beskattes som en juridisk person med skatteplikt, eller skulle aksjonærene deltakerlignes på samme måte som partrederiet? To andre spørsmål som ikke var avgrenset til aksjeselskap, nemlig prinsippet om stedbunden beskatning og om avskrivninger var en utgift i skatteregnskapet, behandles også, samt grensen mellom beskatning av aksjeselskap og kooperative selskap.en_US
dc.language.isomisen_US
dc.titleBeskatningen av aksjeselskap før Norge fikk en aksjelov i 1910en_US
dc.title.alternativeBeskatningen av aksjeselskap før Norge fikk en aksjelov i 1910en_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.description.versionacceptedVersionen_US
dc.source.pagenumber41-69en_US
dc.source.volume40en_US
dc.source.journalSkatteretten_US
dc.source.issue1en_US
dc.identifier.doi10.18261/issn.1504-310X-2021-01-03
dc.identifier.cristin1969529
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextpostprint
cristin.qualitycode1


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel