Show simple item record

dc.contributor.authorEllingsæter, Sjur Swensen
dc.date.accessioned2023-08-15T12:21:12Z
dc.date.available2023-08-15T12:21:12Z
dc.date.created2021-06-18T10:53:33Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationTidsskrift for Rettsvitenskap. 2021, 124 (02-03), 261-298.en_US
dc.identifier.issn0040-7143
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3084162
dc.description.abstractDekningsloven §§ 5-5 og 5-9 åpner for at et konkursbo kan omstøte betalinger skyldneren foretok forut for konkursåpning. Omstøtelse etter § 5-5 er blant annet betinget av at betalingen «ikke fremtrådte som ordinær», mens et av vilkårene for omstøtelse av en betaling etter § 5-9 er at den «på en utilbørlig måte» begunstiget betalingsmottakeren. Artikkelen argumenterer for at det ved grensedragningen mellom omstøtelige og uomstøtelige betalinger gjør seg gjeldende en spenning mellom hensynet til å unngå omgåelser av dekningslovens fordelingsregler (likedelingsprinsippet) og hensynet til å maksimere kreditorenes dekning (hensynet til verdimaksimering). Artikkelen belyser hvordan Høyesteretts vurderinger av om kongruente betalinger – betalinger «ved eller etter forfall med sedvanlig betalingsmiddel» – utgjør ekstraordinær betaling eller utilbørlig kreditorbegunstigelse, forholder seg til denne spenningen. Det påvises at likedelingsprinsippet typisk tillegges avgjørende vekt når betaling skjer på et tidspunkt hvor konkurs fremstår som nær uunngåelig, mens det finnes flere eksempler på at hensynet til verdimaksimering har hatt vesentlig betydning for at betalingsmottakere i andre tilfeller har blitt frifunnet for omstøtelseskrav. Videre vurderer artikkelen om hensynet til verdimaksimering bør vektes annerledes enn etter gjeldende rett. Artikkelen argumenterer for at dagens regler med fordel kan erstattes av mer «firkantede» regler og skisserer hvordan slike regler kan utformes.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.titleVerdimaksimering eller likedeling? Grensene for omstøtelse av kongruente betalingeren_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.description.versionacceptedVersionen_US
dc.source.pagenumber261-298en_US
dc.source.volume124en_US
dc.source.journalTidsskrift for Rettsvitenskapen_US
dc.source.issue02-03en_US
dc.identifier.doi10.18261/issn.1504-3096-2021-02-03-03
dc.identifier.cristin1916696
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextpostprint
cristin.qualitycode2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record