• Studenter og digitale tekster : sluttrapport for prosjeket 

      Sannes, Ragnvald; Langeggen, Dagmar (Others, 2014)
      En hovedkonklusjon vi kan trekke er at studenter er studenter. Det faktum at de fikk låne en iPad, fikk tilgang til alt læremateriell elektronisk uten kostnad, og fikk mer informasjon via digitale kanaler endret ikke deres ...