• Snap eller papiravis? Mediebruk i livets ulike faser 

      Wilberg, Erik (Research report, 2019)
      I denne rapporten kan vi se hvordan mediebruken varierer med et begrep for livssyklus – fra enslige uten familie, via barnefamilier og opp til seniorer. I noen grad har dette selvfølgelig med alder å gjøre – men ikke fullt ...