• Toppen av isfjellet: Omfanget av hvitsnippkriminalitet i Norge 

      Gottschalk, Petter; Gunnesdal, Lars (Rapport nr. 1/2017 Manifest tankesmie;, Report, 2017)
      Kriminalitet på toppen innen næringsliv, politikk og forvaltning kan være et større samfunnsproblem enn myndighetene har trodd. Sjefen for Økokrim,Trond Eirik Schea, mener at tre av fire økonomiske kriminelle trolig går ...