Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBang, Tor
dc.contributor.editorBarland, Jens
dc.date.accessioned2016-09-18T16:45:54Z
dc.date.accessioned2016-09-26T13:04:30Z
dc.date.available2016-09-18T16:45:54Z
dc.date.available2016-09-26T13:04:30Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationBarland, Jens [Eds.] Innholdsmarkedsføring. Konsept, forretningsmodeller, juss, etikk og praksis. p. 205-246, Cappelen Damm Akademisk, 2016nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-02-53049-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2410601
dc.description.abstractThis chapter is partly conceptual, based on state-of-the-art market communication and public relations research, and partly empirical, based on text analysis and interviews with industry practitioners and leaders. We discuss the lack of precision in the terminology of the field and different genres of content marketing. Many of our sample industry practitioners state that they produce content marketing based on target audiences’ abilities to associate and connect content marketing texts with commercial products, and in order to change behavior and/or social conduct. We discuss some contemporary cases.nb_NO
dc.description.abstractI dette kapitlet skal vi studere hvilken plass innholdsmarkedsføring har i det norske medie- og markedskommunikasjonsbildet. Vi ser først på litteratur på feltet, der både akademikere og praktikere kan støtte seg på etablert kunnskap og forskning. Feltet innholdsmarkedsføring graviterer mot relasjonell utvikling av forholdet mellom aktørene i et marked, mer enn mot enkle kjøpsoppfordringer. En underliggende erkjennelse er at reklame og tradisjonell markedskommunikasjon kan bidra til å forstyrre og stresse målgrupper mer enn å informere dem. Kapitlet ligger sjangermessig i grenselandet mellom et konseptuelt og et empirisk bidrag. Det empiriske materialet er ikke et representativt utvalg, men trukket som et strategisk utvalg for å illustrere feltet og dets bidrag til diskusjonen om grenser mellom redaksjonelle og økonomiske sjangre. Vi ser deretter på sjangre og selve praksisfeltet. Vi anbefaler aktører å tenke strategisk og langsiktig og trekke veksler på gode eksempler i norsk nærings- og samfunnsliv. Ved å studere tilgjengelige planleggingsverktøy og lene seg mot PR-bransjens langsiktige kommunikasjonsstrategier kan bransjen bli mer profesjonalisert, levere bedre tjenester til sine kunder og optimalisere nytten av tilgjengelige kommunikasjonsflater.nb_NO
dc.description.sponsorshipBoka er utgitt med støtte fra NTNU, Handelshøyskolen BI og Pressens Faglitteraturfond (PFF).nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsNavngivelse 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/no/*
dc.titleInnholdsmarkedsføring i praksisnb_NO
dc.typeChapternb_NO
dc.date.updated2016-09-18T16:45:54Z
dc.rights.holderDette verket omfattes av bestemmelsene i Lov om opphavsretten til åndsverk m.v. av 1961. Verket utgis Open Access under betingelsene i Creative Commons-lisensen CC-BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/ by/4.0/). Denne tillater tredjepart å kopiere, distribuere og spre verket i hvilket som helst medium eller format, og å remixe, endre, og bygge videre på materialet til et hvilket som helst formål, inkludert kommersielle, under betingelse av at korrekt kreditering og en lenke til lisensen er oppgitt, og at man indikerer om endringer er blitt gjort. Tredjepart kan gjøre dette på enhver rimelig måte, men uten at det kan forstås slik at lisensgiver bifaller tredjepart eller tredjeparts bruk av verket.nb_NO
dc.source.pagenumber205-245nb_NO
dc.identifier.cristin1369947


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 3.0 Norge
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 3.0 Norge