• Tariffavtalen og dens sentrale rettsvirkninger 

      Skjønberg, Alexander Næss (Journal article; Peer reviewed, 2019)
      Artikkelen gir en introduksjon til den kollektive arbeidsretten. I denne delen av arbeidsretten er tariffavtalen helt sentral. Tariffavtalen er en særegen kontrakt. Flere av dens rettsvirkninger skiller seg markant fra ...