• Avgiftsrettens tilknytningskrav - omsetning i og utenfor virksomhet 

      Mikelsen, Anders (Journal article; Peer reviewed, 2019)
      Artikkelen drøfter skillet mellom omsetning i avgiftspliktig virksomhet, i unntatt virksomhet og utenfor virksomhet. Det er bare omsetning som har tilknytning til avgiftspliktig virksomhet, som kan være merverdiavgiftspliktig. ...