• Avgiftsrettens tilknytningskrav - omsetning i og utenfor virksomhet 

   Mikelsen, Anders (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Artikkelen drøfter skillet mellom omsetning i avgiftspliktig virksomhet, i unntatt virksomhet og utenfor virksomhet. Det er bare omsetning som har tilknytning til avgiftspliktig virksomhet, som kan være merverdiavgiftspliktig. ...
  • Beskatningen av aksjeselskap før Norge fikk en aksjelov i 1910 

   Espeli, Harald (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   Artikkelen dreier seg om hvordan aksjeselskapenes inntekt og formue ble beskattet frem til aksjeloven av 1910, herunder debatten om utformingen av relevante lovbestemmelser og hvordan domstolene stilte seg til ligningsmy ...
  • Beskatningen av aksjeselskapene og aksjonærene i skattelovene av 1911 

   Espeli, Harald (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   I 1911 ble de første nasjonale skattelovene av 1882 for by- og landkommunene erstattet av nye by- og landskattelover, som på de viktigste punker var identiske, med virkning fra 1913. Skattelovene av 1911 gjennomgikk snart ...
  • Fra lokal til nasjonal offentlighet: Offentlige skattelister gjennom mer enn 200 år. 

   Espeli, Harald (Journal article; Peer reviewed, 2022)
   Offentlige skattelister – det vil si oversikter over antatt skattbar inntekt og formue og ilagt skatt – har en lang historie i Norge. Denne artikkelen utforsker de offentlige skattelistenes røtter og de sentrale historiske ...