• Evaluering av strategiske allokeringsbeslutninger: Regionfordelingen i SPU 

   Henriksen, Espen; Tretvoll, Håkon (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Mange investorer velger å delegere forvaltningen av formuen sin til en forvaltningsbedrift. For eksempel har Finansdepartementet delegert gjennomføringen av forvaltningen av SPU («Oljefondet») til Norges Bank. Avkastning ...
  • Hvor skal Oljefondet ligge? 

   Isachsen, Arne Jon (Journal article, 2018)
   Oljefondet forvaltes av Norges Bank Investment Management (NBIM). De siste ti årene har fondet gitt samme avkastning som indeksen det måles mot, etter at kostnadene ved driften er tatt hensyn til. Det er et meget bra ...
  • Matforsyning og klimapolitikk 

   Gaasland, Ivar; Vårdal, Erling (Journal article, 2017)
   Bøndene hevder at jordbruket må skjermes mot klimatiltak som rammer norsk matforsyning, målt ved selvforsyningsgraden. Ved å endre sammensetningen av jordbruksstøtten i favør av matvarer som forurenser lite i forhold til ...
  • Norges bank i støpeskjeen 

   Isachsen, Arne Jon (Journal article, 2017)
   Gjedrem-utvalget vil ha økt uavhengighet for Norges Bank, kombinert med mer presise mål og klarere linjer for ansvar. De pengepolitiske beslutningene vil utvalget legge til en komité på fem personer der tre er ansatt i ...
  • Samspillet mellom penge- og finanspolitikken i en liten, åpen økonomi 

   Røisland, Øistein; Sveen, Tommy; Torvik, Ragnar (Journal article; Peer reviewed, 2023)
   Vi utvikler en teori for det optimale samspillet mellom penge- og finanspolitikken i konjunkturstyringen. Mens en i utgangspunktet kunne tro at penge- og finanspolitikken bør dra konjunkturene i samme retning, viser vi at ...
  • Solstrøm fra boligtak er ofte godt for både klima og økonomi, men ikke i dagens Norge 

   Bøhren, Øyvind; Gjærum, Per Ivar; Hasle, Torkel (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Vi bruker kvantitativ livsløpsanalyse (vugge-til-grav) og finner at solceller på private boligtak har stor, positiv effekt på klima og økonomi når de lages med ren, billig strøm og erstatter skitten, dyr strøm. Beliggenhet ...
  • Valutabruk i norsk utenrikshandel 

   Rebnor, Robert; Straume, Hans-Martin; Vårdal, Erling (Journal article; Peer reviewed, 2022)
   Basert på opplysninger fra detaljerte tolldeklarasjoner fra norsk fastlandsøkonomi undersøker vi valutabruk i norsk utenrikshandel i perioden 2004–2018. Det er velkjent at dollaren har en dominerende posisjon som internasjonal ...