• Er du klar for digitalisering? 

   Andersen, Espen; Sannes, Ragnvald (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   I denne artikkelen utvikler og presenterer vi et rammeverk, en digitaliseringskanvas, for å artikulere, beskrive og analysere hvordan en virksomhet kan bli påvirket av teknologisk utvikling og digitalisering. Formålet er ...
  • Hva koster det å kjøpe og selge valuta? : 

   Bjønnes, Geir Høidal; Kathitziotis, Neophytos (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Selv om valutamarkedet er verdens største finansmarked, og ofte brukes som skolebokeksempelet på et marked med «perfekt konkurranse», finner vi at markedsmakt og prisdiskriminering spiller en betydelig rolle. Bankene ...