• Hvor effektive er de norske opphavsrettslige håndhevingsregler? 

      Eidsvold-Tøien, Irina; Viken, Monica (Journal article; Peer reviewed, 2019)
      Artikkelen sammenligner håndhevingsreglene for opphavsrett (musikk, bøker, filmer etc.) i Norge, Danmark og Sverige. Regelverket er pålagt gjennom et EU-direktiv. Slik vi ser det,har Norge de minst effektive reglene. Det ...