• Bruk av ikke-finansiell prestasjonsmåling i norske produksjonsbedrifter 

   Frydenlund, Jonas; Madsen, Dag Øivind; Stenheim, Tonny; Grønseth, Bjørn Ove (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   I de senere årene har prestasjonsmåling kommet i fokus, og særlig ikke-finansielle nøkkeltall og såkalt balansert målstyring har blitt stadig viktigere. I denne studien ser vi nærmere på bruk av ikke-finansiell prestasjonsmåling ...
  • ESG and Socially Responsible Investment: A Critical Review 

   Gerard, Bruno (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   We review the literature on ESG and Socially Responsible Investment with a special focus on fixed-income investments. Most of the academic research is focused on the link between corporate CSR and ESG activities, investors’ ...
  • Fra bokfører til rådgiver? En analyse av utviklingen i kravene til regnskapsføreres kunnskaper, ferdigheter og holdninger i perioden 2005-2015 

   Løvaas, Ingrid Dahle; Madsen, Dag Øivind; Stenheim, Tonny; Korhonen-Sande, Silja (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Formålet med artikkelen er å undersøke hvordan endringene i regnskapsførerbransjen har påvirket kravene som regnskapskontorene setter til nye ansattes kunnskaper, ferdigheter og holdninger, og hvilke HR-tiltak kontorene ...
  • Logg av mobilen for å logge på livet 

   Ronæs, Nina; Lervik-Olsen, Line (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Feilbruk av internett kan føre til økt stress, redusert velvære og at vi logger av i økende grad. Dette får store konsekvenser for norske bedrifter. Hva skal de gjøre nå? Vise ansvar og oppfordre til å logge av? Etablere ...
  • The impact of different players on the volume-volatility relation in the foreign exchange market 

   Bjønnes, Geir Høidal; Rime, Dagfinn; Solheim, Haakon (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   We examine the volume-volatility relation in the foreign exchange (FX) market using a unique data set from the Swedish krona (SEK) market that contains observations of 90–95 percent of all transactions from 1995 until 2002. ...
  • Vi kan ikke spise algoritmer 

   Garnes, Åge; Heggernes, Tarjei Alvær (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Industri 4.0 har blitt lansert som betegnelse på den neste teknologiske revolusjonen. Den aktuelle utviklingen innebærer at algoritmer bygges inn i det meste av våre materielle omgivelser. Alt blir digitalisert og kan ...