• Statens arbeideres tjenestepensjoner (1814-1917) 

      Espeli, Harald (Peer reviewed; Journal article, 2019)
      Tjenestepensjonsordningene for statens arbeidere mellom 1814 og 1917 er lite undersøkt. Her behandles alders-, uføre- og enkepensjoner. Det var fire hovedgrupper arbeidere i staten; for det første arbeiderne på Sølvverket ...