• Sosial distanse og risikovilje 

      Westgaard, Kariann; Skaug, Per Christian; Vika, Kari Mette (Master thesis, 2022)
      Hensikten med undersøkelsen som rapporteres her var å undersøke om ledere har en annen risikovillighet i beslutninger når beslutninger tas på vegne av andre fremfor dem selv, det vil si om dette avhenger av sosial distanse, ...