• Innføring av Shoppa i Bunnpris - fra kunnskap til handling 

      Vingen, Martin; Grapendaal, Suzanne (Bachelor thesis, 2015-06-01)
      Denne bacheloroppgaven tar for seg temaet kunnskapsoverføring, med fokus på overføring av kunnskap fra prosjekt til basisorganisasjon. Problemstillingen for utarbeidelsen av oppgaven var: ”Hvordan var kunnskapsoverføringen ...