• Omsetning og innførsel av kunstverk 

      Våden, Toni Regine; Bråten, Ida Marie (Master thesis, 2018)
      Kunstbransjen og lovgiver har opp gjennom historien vært uenige om hva som kan defineres som kunstverk. Det har i flere år vært ytret av bransjen at definisjonen av kunstverk i merverdiavgiftsloven har vært utdatert, og ...