• Airbnb 

      Bjørkhaug, Diana Grace Jaculan; Ulleberg, Cassandra; Nikolaisen, Marie (Bachelor thesis, 2018)
      I denne bacheloroppgaven har vi tatt for oss temaet delingsøkonomi. Økt digitalisering har ført til økt antall delingsøkonomiske plattformer. Vi har derfor valgt å fokusere på overnattingstjenesten Airbnb. Målet er å ...